بیدار جاذبه زمین دانشمندان دانشگاه کمبریج

بیدار: جاذبه زمین دانشمندان دانشگاه کمبریج سیاره ستاره ستاره کوچکترین ستاره

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تصویر العمل کشور عزیزمان ایران به گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا اطراف اوضاع تروریسم در دنیا

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: گزارش آمریکا از اوضاع تروریسم در دنیا بی اعتبار و تلاشی بی حاصل جهت انحراف افکار عمومی بین المللی از حمایت ها و نقش این کشور در ایج

تصویر العمل کشور عزیزمان ایران به گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا اطراف اوضاع تروریسم در دنیا

تصویر العمل کشور عزیزمان ایران به گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا اطراف اوضاع تروریسم در جهان

عبارات مهم : ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: گزارش آمریکا از اوضاع تروریسم در دنیا بی اعتبار و تلاشی بی حاصل جهت انحراف افکار عمومی بین المللی از حمایت ها و نقش این کشور در ایجاد، گسترش و حمایت از گروههای تروریستی هست.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی در تصویر العمل به گزارش سال ۲۰۱۶ وزارت امور خارجه آمریکا اطراف اوضاع تروریسم در دنیا که در آن جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به عنوان دولتی حامی تروریسم معرفی شده است هست؛ ضمن بی اعتبار دانستن این گزارش، آن را تلاشی بی حاصل به وسیله آمریکا جهت انحراف افکار عمومی بین المللی از حمایت ها و نقش این کشور در ایجاد، گسترش و حمایت از گروه های تروریستی در جهان، بویژه در خاورمیانه، دانست.

تصویر العمل کشور عزیزمان ایران به گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا اطراف اوضاع تروریسم در دنیا

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این گزارش به نحوه ناشیانه ای بازتاب سیاست های کینه توزانه و بهره برداری سخیف ابزاری از هر موضوعی جهت پیگیری این سیاست غلط و تجربه شده است است.

وی افزود: گزارش در حالی که اصولا باید بر اساس ساختار تعریف شده است آن به اوضاع کشورها در مقابله با تروریسم و پیشرفت ها در این زمینه بپردازد، در رابطه با کشور عزیزمان ایران با انکار اینکه در خط مقدم مقابله با خطرناک ترین نوع تروریسم در منطقه ایستاده که همه دنیا به آن اذعان دارند، با استفاده از روش های غیر واقع بینانه و بسیار ابتدایی و تناقضات سیاسی درون ساختاری آن کشور را در قالب انکار حقایق روشن و مسلم و ایراد اتهامات بی اساس بروز می دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: گزارش آمریکا از اوضاع تروریسم در دنیا بی اعتبار و تلاشی بی حاصل جهت انحراف افکار عمومی بین المللی از حمایت ها و نقش این کشور در ایج

قاسمی همچنین اظهار کرد: در بی اعتباری و بی پایه بودن این گزارش همین بس که در آن بعضی از متحدان منطقه ای آمریکا که خاستگاه مهم فکری و ایدئولوژیک بخش عمده ای از بزرگترین گروه ها و جریانهای تروریستی در دنیا در دو دهه گذشته بوده و هستند و حمایت های مالی و نظامی این کشورها از این گروه های تروریستی همچنان ادامه دارد و همگان در ایالات متحده و سایر نقاط دنیا و بخصوص مقامات، رسانه ها و مردم عادی آمریکا نیز بخوبی از آن آگاهی کامل دارند و مدارک و اسناد گویا و مستندات بسیاری نقش این کشورها را در بعضی از مشهورترین حوادث تروریستی در دنیا به اثبات رسانده هست، به عنوان شریک آمریکا در مبارزه با تروریسم معرفی شده است اند! این در حالی است که به اذعان بسیاری از دولتها و سازمانهای بین المللی مربوطه، گزارش کارها کشور عزیزمان ایران در مقابله با تروریسم از جمله اعمال تحریم های سه گانه بین المللی علیه تروریسم در سطح غیر قابل مقایسه ای با بسیاری از متحدین آمریکا در منطقه قرار دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران از چهار دهه گذشته قربانی تروریسم بوده و بیش از ۱۷ هزار شهروند خود را با جنایات گروه های متفاوت تروریستی از دست داده هست، افزود: جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مصمم است به مبارزه خود با گروه های تروریستی و افراط گرایی خشونت آمیز به عنوان مهمترین ترساندن جهانی، ادامه دهد و مادامی که دولت های عراق و سوریه بخواهند در کنار آنها جهت مبارزه با تروریسم داعش و سایر گروه های تکفیری خواهد ماند و طرح اتهامات نادرست، مغرضانه و بی پایه و اساسی مانند آنچه در گزارش اخیر وزارت امور خارجه مطرح شده، تاثیری در این سیاست نخواهد داشت.

ما دنیا و خاورمیانه عاری از تروریسم را هدفی دست یافتنی می دانیم و معتقدیم شرط تحقق آن نیز قطع حمایت های مالی، فکری و نظامی از این گروه ها به وسیله بعضی از کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای و همچنین کنار گذاشتن ائتلاف های نظامی نمایشی و ایجاد ائتلاف میان همه دولت های صادق در مبارزه با تروریسم و نشان دادن اراده جدی و صادقانه در این زمینه است

تصویر العمل کشور عزیزمان ایران به گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا اطراف اوضاع تروریسم در دنیا

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | تروریسم | تروریستی | حوادث تروریستی | وزارت امور خارجه | گروههای تروریستی | مبارزه با تروریسم

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz