بیدار جاذبه زمین دانشمندان دانشگاه کمبریج

بیدار: جاذبه زمین دانشمندان دانشگاه کمبریج سیاره ستاره ستاره کوچکترین ستاره

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر) + طوفان موسمی بمب در آمریکا (

وقوع طوفان موسمی بمب در ساحل شرقی آمریکا موجب قطعی برق ده ها هزار آمریکایی شده است هست. برق حدود ۶۵۰ هزار منزل و مرکز تجاری قطع شده است است.

تصاویر) + طوفان موسمی بمب در آمریکا (

طوفان موسمی بمب در آمریکا (+تصاویر)

عبارات مهم : طوفان

وقوع طوفان موسمی بمب در ساحل شرقی آمریکا موجب قطعی برق ده ها هزار آمریکایی شده است هست. برق حدود ۶۵۰ هزار منزل و مرکز تجاری قطع شده است است.

تصاویر) + طوفان موسمی بمب در آمریکا (

وقوع طوفان موسمی بمب در ساحل شرقی آمریکا موجب قطعی برق ده ها هزار آمریکایی شده است هست. برق حدود ۶۵۰ هزار منزل و مرکز تجاری قطع شده است است.

مهر

تصاویر) + طوفان موسمی بمب در آمریکا (

واژه های کلیدی: طوفان | آمریکا | آمریکایی | اخبار گوناگون

تصاویر) + طوفان موسمی بمب در آمریکا (

تصاویر) + طوفان موسمی بمب در آمریکا (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz